linka

Jak mě kontaktovat?

Telefon+420 603 391 390

Emailmartin@hasik-ak.cz

Datová schránkazq2aji6

AdresaBrněnská 53/101, 674 01 Třebíč

linka

O mně

Zaměřuji se především na poskytování právních služeb v odvětví občanského práva, zejména věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k cizím věcem – právo stavby, věcná břemena, zástavní právo i zadržovací právo), včetně historických kontextů od počátku 19. století, a s tím souvisejících relativních majetkových práv (typově dar, koupě, směna, výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, dílo, pojištění atp.), nebo odvětví správního práva (zejména katastrálního a stavebního), které s nemovitými věcmi souvisí.

Jsem členem České advokátní komory (ev. č. ČAK 17325). Advokacii vykonávám jako společník v obchodní korporaci Hasík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 03567249, která je pro případ odpovědnosti za újmu pojištěna do 65 000 000 Kč.

v roce 2011 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, Brno. Praxi advokátního koncipienta jsem vykonával mezi lety 2012 a 2016. Advokátem jsem od počátku roku 2017.

linka

Můj tým

Martin, advokát
Martin
advokát
Jitka, ekonomka
Jitka
ekonomka
Miloš, advokátní koncipient
Miloš
koncipient
linka

Při poskytování právních služeb mám povinnost informovat spotřebitele o tom, že orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora (www.cak.cz).