Zaměřuji se především na poskytování právních služeb v oblasti věcných práv, závazkového práva, deliktního práva a práva dědického.

Mimo práva občanského mi nejsou cizí ani oblasti práva obchodního, práva obchodních korporací, pracovního práva, správního a trestního práva.

Moji kancelář najdete ve městě Třebíč.

Advokacii vykonávám jako společník v obchodní společnosti Hasík, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 03567249, která je pro případ odpovědnosti za újmu pojištěna do 50 000 000 Kč.

V roce 2011 jsem absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Praxi jsem vykonával mezi lety 2012 – 2016 v advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi. Státní závěrečnou zkoušku i advokátní zkoušku jsem složil s vyznamenáním.

Mgr. Martin Hasík, advokát

M:   +420 603 391 390
E:   hasik.martin@gmail.com
A:   Brněnská 53/101, 674 01 Třebíč
D:   zq2aji6

Při poskytování právních služeb mám povinnost informovat spotřebitele o tom, že orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora www.cak.cz.